Hristologia eretică a Adventiştilor de Ziua a Şaptea

Hristologia eretică a Adventiştilor de Ziua a Şaptea

1843-Chart

Adventiştii de Ziua a Şaptea reprezintă o  mişcare eretică cu caracter eshatologic-hiliast, ale cărei învăţături de bază sunt incompatibile nu doar cu credinţa noastră ortodoxă, dar chiar şi cu ideologia altor grupări neoprotestante, precum Luteranismul ori Neoprotestantismul. Continuă lectura

Reclame