Masonul N.D. Faulkhead și semnele secrete primite de la Ellen G White

Masonul și adventistul Faulkhead   vorbește despre niște semne secrete pe care Ellen G White i le-a transmis în câteva rânduri, astfel:

Ea i-a vorbit foarte serios  despre pericolele legăturii lui  cu Francmasoneria avertizându-l că, „dacă nu a rupt orice legătură cu această organizație, el își va pierde sufletul.”  Prin cuvintele acestea, ea doar i-a repetat  cuvintele rostite de către  ghidul ei. Apoi, făcând o anumită mișcare cu mâinile, făcută de fapt de către ghidul ei (”un înger”, ”un mesager îngeresc” sau ”un tânăr bărbat”,  după cum îl descrie ea pe acest ”ghid” – n.tr.) , ea i-a spus: „Eu nu pot vorbi despre tot ce mi-a fost descoperit.”  Letter 46, 1892. {4BIO 52,2}

În acel moment, Faulkhead  a început să pălească. Povestind incidentul, el a scris următoarele: {4BIO 52,3} „Imediat după ce mi-a dat acest semn,  am atins-o pe umăr și am  întrebat-o dacă știa ce făcuse. Ea s-a uitat în sus surprinsă și mi-a spus că nu a făcut nimic neobișnuit. Atunci eu i-am spus că ea îmi dăduse semnul unui cavaler templier.  Ei bine, ea nu știa nimic despre asta. „– DF 522a, N.D.

„Ei stăteau de vorbă. Ea i-a vorbit în continuare despre francmasonerie și  despre imposibilitatea cuiva de a fi  francmason și în același timp un creștin devotat. Din nou ea a făcut o anumită mișcare cu mâinile pe care a descris-o astfel,  ” îngerul meu care participă a făcut mișcarea pentru mine. „– (MS 54, 1899) {4BIO 52,5}. Din nou, domnul  Faulkhead  a rămas uimit, el a devenit livid.  Era a doua oară când, ea făcuse un semn secret, cunoscut doar în ierarhia cea mai înaltă a masoneriei. Potrivit lui Faulkhead, nicio femeie nu putea cunoaște acest semn, deoarece semnul cu pricina era păstrat în cel mai strict secret. Din cauza etalării acestui semn, masonul Faulkhead avea să spună:  „Acest lucru m-a convins că mărturia ei a fost de la Dumnezeu”,  – Ibid. {4BI0 53.1}. 1)

Observații

_False_prophet_Ellen_WhiteDeși Elle G White pare a se situa împotriva masoneriei, ea îi comunică unui mason de rang înalt, anumite semne pe care numai ierarhia masoneriei le putea cunoaște! Totodată, ea îi spune lui Faulkhead, care avea să devină adventist de ziua a șaptea, că ghidul ei spiritual este acela care folosindu-se de brațele ei, a dezvăluit acele semne secrete!!

Din câte știu, Biblia nu oferă niciun exemplu prin care, un proroc al Domnului să fi câștigat la credință un păgân printr-o asemenea scamatorie:  a-i arăta păgânului că, cunoști elemente secrete ale practicii sale idolatre și astfel să-i dovedești (sic!) că ești un proroc al lui Dumnezeu!!

Declarațiile antimasonice ale lui Ellen G White rămân însă extrem de discutabile, în ceea ce privește sinceritatea lor  deoarece,  dezvăluirea unor semne secrete dar, mai ales, uzitarea pe scară largă a unor termeni specifici masoneriei par să probeze contrariul!

CÂȚIVA DINTRE TERMENII MASONICI CARE SE REGĂSESC ÎN MOD UZUAL ÎN LIMBAJUL  PROFETESEI  ELLEN G WHITE.     

COINCIDENȚE STRANII  –  Religiile misterelor –

Ochiul atot-văzător

Așa cum am arătat deja într-un articol din martie 2015, Ellen G White a folosit în relatarea viziunilor cât și în scrierile sale o multitudine de termeni masonici, dintre care, de departe, cel mai des uzitat a fost acela de ”ochi atot-văzător.” Nu voi mai reveni cu exemple în acest sens deoarece, oricine dorește să verifice acest lucru, poate proceda la o simpla cautare pe internet, pornind de la asocierea următoare de cuvinte: ”all seeing eye Ellen White”… șamd

Ceea ce mă interesează însă în momentul de față este acela de a stabili dacă cele două întrebări, precum cele de mai jos, sunt justificabile, adică:

Dacă Ellen White folosea termeni masonici, asta trădează apartenența sa la masonerie?

Folosirea unor termeni masonici de către Ellen White poate fi datorată deținerii de către aceasta a unei ediții masonice a Bibliei?

Biblia masonică

Biblia masonicăPe ce mă bazez când lansez  o asemenea ipoteză? Pe faptul că, simpla  predilecție a cuiva în folosirea unor termeni specifici  poate sugera o anumită instruire, o anumită  formare sau ideologie șamd…

Așadar, tocmai am făcut trimitere la  o ediție masonică a Bibliei! Există așa ceva? Bineînțeles că da! Mai mult decât atât, există dovezi scrise potrivit cărora, cel puțin din secolul 19, dacă nu chiar din secolul 18, se obișnuia asimilarea nesănătoasă a Sfintelor Scripturi cu secretele Masonerie! De exemplu:

  • în ”Masonic Ladder”, din 1866, putem citi că,  ”Biblia este plină de secrete masonice pentru inițiați…” 2) sau,
  • la rândul său, Abert Pike vorbea despre existența unor chei ale adevărului, deținute de masonerie, și care pot fi utilizate pentru interpretarea ”corectă” a Bibliei!  3)

Prin urmare, deși nu dețin informații exacte privind data la care a fost publicată pentru prima dată o ediție masonică a Bibliei, masoneria se afla, încă de pe vremea lui Ellen G White, în posesia acelor chei ale adevărului care puteau fi utilizate pentru interpretarea corectă a Bibliei!

Considerând că precizările de mai sus sunt suficiente, hai să revenim la ”ochiul atot-văzător”, atât de des invocat de Ellen G White, și să vedem care este semnificația reală a acestui termen, potrivit ediției masonice a Bibliei din anul 1966, citez:

4. All-seeing Eye What is the source of this symbol and its meaning?

An important symbol borrowed by the Freemasons from the nations of antiquity. Among the Egyptians, Osiris, their chief deity was symbolized by an open eye. ”The eyes of Jehovah are in every place,” beholding and watching, the evil and the good. It is a symbol of the Omnipresent Deity.” 4)

și iată și traducerea,

4. Ochiul atotvăzător Care este sursa acestui simbol și semnificația sa?

eye_horus_osirisUn important simbol împrumutat de francmasoni de la națiunile din antichitate. La egipteni, zeul lor suprem, Osiris, era  simbolizat  printr-un ochi deschis. „Ochii  lui Dumnezeu sunt în orice loc,” văzând și urmărind, răul și binele. Este un simbol al Divinității omniprezente.”

Să recapitulăm și să precizăm câteva elemente esențiale:

  • Ochiul atot-văzător este un termen pe care masoneria l-a împrumutat din religiile antice ale misterelor egiptene, și care îl reprezenta pe Osiris!
  • Ellen White folosește acest termen pentru a-l desemna pe Dumnezeu, exact în maniera masoneriei!
  • Osiris este identificat de masonerie și cercetători cu acel rebel nelegiuit biblic, Nimrod sau Orion! 5)

ÎNTREBARE: De ce folosește Ellen White un simbol ocult egiptean pentru a-l numi pe Dumnezeu? Cumva fiindcă așa a îndemnat-o  ”ghidul său îngeresc”, adică să ”împrumute” de la masoni ceea ce aceștia împrumutaseră de la Egiptul antic?

Dar în afară de totala nepotrivire într-o asemenea nefericită asociere – între Dumnezeu  și ochiul atot-văzător – , și care bate la ochi  de la o poștă,  există și o altă coincidență stranie! Această coincidență este legată de ziua de 22 octombrie, sau mai bine spus de semnificația acesteia.

22 octombrie 1844! Sfârșitul adventist al lumii! Hristosul adventist trece din ”Sfânta”  în ”Sfânta Sfintelor”!

După cum știți deja, William  Miller a profețit  sfârșitul lumii pentru data de 22 octombrie 1844!  Ulterior, Ellen White, cu ajutorul interpretării lui Hyram Edson, a explicat că, de fapt,  ziua de 22 octombrie a reprezentat  ziua în care Domnul Isus Hristos a trecut din locul ceresc ”Sfânta”  în locul ceresc ”Sfânta Sfintelor”(vezi nebiblica doctrină adventistă prin care se afirmă că, Isus nu a ispășit complet, la cruce,  pentru păcatele noastre, și aceea despre judecata de cercetare…)

Însă, în mod curios, ziua de 22 Khoiak (octombrie) apare și în religiile misterelor osiriene. Această zi demarcând totodată și șirul celor 5 zile de plângeri pentru Osiris, în religiile misterelor!

Osiris și religiile misterelor. Plângerea lui Tamuz.

În religiile misterelor, în ziua de 22 Khoiak (Octombrie) se ținea o procesiune nautică pe lacul sacru al templului din Karnak, simbolizând trecerea lui Osiris  în lumea morților! Sfârșitul acestei procesiuni era într-o ”capelă misterioasă”, o sală a templului, consacrată misterelor osiriene!  6)

Plangerea lui Osiris

Plangerea lui Osiris

Apoi, mai multe papirusuri din perioada ptolemeică, ne oferă informația că în intervalul cuprins între 22 și 26 Khoiak, erau cântate mai multe imnuri și, atenție (!),  două tinere fete – simbolizându-le pe Isis și sora ei geamănă Neftys – îl plângeau pe Osiris  pentru ca sufetul acestuia să se întoarcă în trupul cadavrului,  și să-l astfel readucă la viață! Urmau apoi zilele de deschidere ale unui sanctuar, șamd 7)

Lucrurile devin din ce în ce mai interesante, nu-i așa? Fiți atenți!!

Biblia vorbește despre niște mari urâciuni pe care le săvârșeau copiii lui Israel: ”…  la intrarea porţii Casei Domnului dinspre miazănoapte. Şi iată că acolo stăteau nişte femei care plângeau pe Tamuz.” (Ezechiel 8:14)

Iată așadar, dovada cea mai vie a perpetuării religiilor misterelor, în chiar casa lui Israel, și care se regăsește extrem de succint în descoperirea pe care Domnul i-a  făcut-o lui Ezechiel cu privire la ”niște femei care plângeau pe Tamuz.”

Tamuz sau Osiris??

Vorbind despre Tamuz, prolificul scriitor, jurnalist și folclorist, scoțianul  Donald A. MacKenzie îl identifică pe acesta cu ”patriarhul și Dumnezeul care moare”, legându-i numele de ”ceremonia plânsului” la asirieni, sumerieni, egipteni șamd… Autorul arată că Tamuz, ca  și Osiris din Egipt, era o divinitate a agriculturii, și că numele său babilonian era  Dumu-zi-abzu, sau Tamuz din Abis!! 8)

Tamuz din Abis mai era numit și, ”Copilul”, ”Domnul Eroic”, ”Santinela”, ”Vindecătorul”. Tamuz din Abis a fost patriarhul care a domnit în vechimi peste Babilonul timpuriu! 9)

La rândul său, canadianul George A. Barton (1859-1942), profesor de limbi semitice, istorie și religie, arăta că, ”paralela între dumnezeul semitic Tamuz și egipteanul Osiris este aproape completă.”,  prin sublinierea faptului că, dacă pentru unii cercetători,  egiptenii sunt aceia care au preluat cultul lui Tamuz, sub numele de Osiris, 10)  atunci, potrivit anumitor sumerologi, Tamuz a fost o zeitate de origine smeriană, a cărui închinare a fost adoptată de către babilonienii semitici, și de unde a fost răspândită, mai departe, în tot spațiul semitic!! 11)

Dar pentru creștini, adevărată origine a cultului nu trebuie să constituie deloc o dispută întrucât, răspunsul privind originea acestui cult al lui Tamuz (sau Osiris) se află în cuvântul scris al Bibliei: Babilonul este mama curvelor și urâciunilor și spurcăciunilor pământului!!

Așadar, cultul lui Osiris sau Tamuz din Abis a fost și a rămas una dintre marile urâciuni înaintea lui Dumnezeu, și care, sub o formă sau alta, s-a perpetuat până în zilele noastre!

În acest moment, eu am doar trei întrebări pentru învățătorii fățarnici care conduc congregația adventistă de ziua a șaptea:

  •  DE CE  SE REFERĂ ELLEN G WHITE LA DUMNEZEU TATĂL  PRINTR-UN  TERMEN / SIMBOL CONSACRAT ÎN RELIGIILE MISTERELOR, OCHIUL ATOT-VĂZĂTOR??
  • EXISTĂ VREO LEGĂTURĂ ÎNTRE DUMNEZEU ȘI OSIRIS / TAMUZ DIN ABIS??
  • CUM A PUTUT ÎNDRĂZNI ACEASTĂ FEMEIE SĂ FACĂ O ASEMENEA ASOCIERE, ÎNTRE SFÂNT ȘI NESFÂNT??

Oare acești vicleni distrugători ai bisericii creștine  nu au citit și ei Cuvântul Domnului? ”Cu  cine Mă veţi pune alături, ca să Mă asemănaţi? Cu cine Mă veţi asemăna şi mă veţi potrivi?” (Isaia 46:5)

Indiferent de răspunsul acestor activiști însă, noi putem ști deja  cine era ”ghidul îngeresc”care-i dicta lui Ellen White asemenea cuvinte sau care o determina să facă anumite semne secrete, masonice! Vorbim așadar despre un duh de minciună!!

Personal, eu nu cred în coincidențele care ascund semnificații total antiscripturale! Eu cred că, identificarea de către adventiști a împărăției Lui Dumnezeu în constelația Orion (Osiris) 12), nu poate fi explicată decât prin aceleași ”coincidențe” / evidențe stranii pe care le-am enumerat astăzi, astfel:

  • OCHIUL ATOTVĂZĂTOR ca OSIRIS sau TAMUZ DIN ABIS;
  • 22 octombrie o zi a trecerii lui Osiris dintr-o parte în alta, sau a hristosului adventist de ziua a șaptea  din ”Sfânta” în ”Sfânta Sfintelor”, și legat de asta, vezi Marea Dezamăgire adventă și Plângerea lui Tamuz sau Osiris, cu începere de la aceeași dată…

Cuvânt de încheiere

Iată cum, în lumina faptelor expuse, și care nu pot avea nicio justificare pentru un adevărat creștin care respectă litera Bibliei, devine evidentă  natura adevăratei peceți  care stă pe frunțile (sic!) manipulatorilor adventiști de ziua a șaptea, aceea a spurcăciunii celei mari, Babilonul cel vechi!

Dacă pentru masonerie, ochiul atot-văzător îi poate desemna deopotrivă pe Osiris și pe Dumnezeu, nu același lucru se poate spune și despre un creștin evanghelic! Mai ales că, acest cuvânt nici nu există măcar în Sfânta Scriptură!

Astăzi, tot mai mulți cercetători creștini recunosc în persoana lui Nimrod sau Tamuz (din Abis) / Osiris, Orion etc, prototipul lui antihrist! Și când te gândești la faptul că acești hăitași nebuni ai antihristului papal, adventiștii de ziua a șaptea,  poartă la rândul lor spurcata pecete a aceluiași duh! Lucrarea lor de rătăcire are același rezultat ca și păgânismul catolic – zădărnicirea lucrării de ispășire a Domnului Isus Hristos, și împiedicarea credincioșilor de a se bucura pe deplin de Harul Mântuitor al  Acestuia!

Ellen G White a mai folosit pe larg și alți termeni masonici, precum: Marele Arhitect, Maestrul Constructor, Numele Inefabil, Ușa Închisă șamd… Toate aceste evidențe, culminând cu monumentul ei funerar, o plasează, pe ea sau lucrarea ei, în rândul masoneriei ezoterice! Fiindcă Ellen G White este aceea care a resuscitat numele unui dumnezeu străin, ochiul atot-văzător, ”în numele” Cuvântului scris al Scripturii!!

În ceea ce privește termenul Marele Arhitect 13) , ca și cum lucrurile nu ar fi îndeajuns de dubioase, în numerologie, acesta se află într-o strânsă legătură cu numărul 22, fiind considerat ca , ”master numbers!”

În numerologie, o știință ocultă folosită și în cadrul masoneriei, numărul 22 este ”expresia” pentru ”master builder”!

Adică doar o coincidență nevinovată și aici întrucât am văzut deja ce înseamnă 22 khoiak în religiile misterelor, și ce înseamnă 22 octombrie în religia adventistă! Și acum, colac peste pupăză, numărul 22 este ”expresia” pentru Marele Arhitect sau Maestrul Constructor! Prea multe coincidențe, și care prea se leagă între ele, nu-i așa?

Revenind la cuvântul Bibliei trebuie spus că, însăși practica adventistă de a introduce diferite inserții în Sfânta Scriptură – prefață, postfață, adnotări și explicații biblice alături cu justificarea propriilor doctrine – , sugerează, încă odată, o posibilă legătură dintre această manieră de editare a  unei Biblii și maniera de editare masonică a Bibliei, plină la rându-i de adnotări, de prefețe sau postfețe. De exemplu, în ediția masonică a Bibliei din 1928, textul Scripturii începe a fi redat abia de la pagina 33 (sic!), în timp ce, la capitolul postfață sunt incluse niște reprezentări grafice ale zeităților egiptene: Ptah, Amon, Ra, Thot șamd precum și a unui Obelisc. 14)

Acestea fiind zise, nu mai trebuie să mire pe nimeni un alt obicei consacrat, de data aceasta în rândurile membrilor bisericii adventiste de ziua a șaptea, acela de a mâzgăli, de a colora și de a face tot felul de însemnări pe filele Sfintei Scripturi!

sursa: https://minciunileadventiste.wordpress.com/

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s